Покана за свикване на Общо Събрание на СНЦ “Академия на успеха”

На 06.10.2019 г. в град Стара Загора от 10:00 ч. на адреса на седалище на СНЦ “Академия на успеха”, гр. Стара Загора, ул. Единство 25, вх. 0, ет. 4, ап. 10, ще се проведе Общо Събрание на Сдружението. Поканени за присъствие са всички членове на СНЦ “Академия на успеха”
Може да намерите приакачени следните документи във връзка с провеждането на Общото Събрание:
1. Протокол за вземане на решение 1. Protokol za svikvane na OS
2. Протокол за поставяне на покана за провеждане на ОС на СНЦ “Академия на успеха” гр. Стара Загора 2. Protokol za postavyane na pokana za provejdane na OS
3. Покана за провеждане на ОС на СНЦ “Академия на успеха” гр. Стара Загора 3. Pokana za provejdane na OS
Поздрави,
Живко Желев
Управител на СНЦ “Академия на успеха”
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply